Greek English
Εκπαίδευση
Πολιτισμός
Εκδηλώσεις
Σχολικός εκφοβισμός
Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Αγωγή Υγείας Διατροφή
Υλικό Μαθημάτων
Πανελλαδικές Εξετάσεις
Ερευνητικές Εργασίες
Παιδιά - Έφηβοι
Εκπαιδευτικοί
Γονείς
Σχολικός εκφοβισμός

Σχολικός εκφοβισμός και πρόληψη.  Ο σχολικός εκφοβισμός δεν αποτελεί καινούργιο φαινόμενο: υπάρχει εδώ και αρκετές γενιές, έχοντας λάβει διάφορες μορφές. Το 1999 ο Τιμ Φιλντς, γνωστός Βρετανός ακτιβιστής κατά του εκφοβισμού, περιέγραψε το φαινόμενο σαν «μία παθολογική ανάγκη να επιδεικνύεις επιθετικότητα η οποία επιτυγχάνεται μέσω μίας επίδειξης ανεπάρκειας (κοινωνικής, προσωπικής, διαπροσωπικής, συμπεριφορικής, επαγγελματικής), μια ανεπάρκεια που προβάλλεται πάνω στους άλλους μέσω ελέγχου και υποταγής (κριτική, αποκλεισμός, απομόνωση κ.α.). Ο εκφοβισμός συντηρείται λόγω αποποίησης ευθυνών (άρνηση, αλληλοκατηγορίες, πρόφαση θυματοποίησης) και διαιωνίζεται από ένα κλίμα φόβου, άγνοιας, αδιαφορίας, σιωπής, άρνησης, δυσπιστίας, εξαπάτησης, υπεκφυγών, ανοχής και επιβράβευσης του εκφοβιστή».

Τα τελευταία χρόνια ειδικοί στο χώρο της παιδικής προστασίας και των παιδικών δικαιωμάτων έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν την συναισθηματική, ψυχολογική, και σωματική βλάβη που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας του σχολικού εκφοβισμού. Παρ’όλο που έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού σε πολλά κράτη, ο κόσμος θεωρεί ότι το πρόβλημα εστιάζεται μόνο στα σχολικά περιβάλλοντα και ότι δεν έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για το θύμα ή τον θύτη.

Έχουν εφαρμοσθεί προγράμματα για την καταπολέμηση του εκφοβισμού αλλά τα περισσότερα έχουν εστιάσει σε ένα από τα ανακύπτοντα ζητήματα και δεν έχουν δώσει μία ομοιόμορφη Ευρωπαϊκή λύση για το πρόβλημα και τις διάφορες μορφές του.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να διαπιστώσει αν υπάρχουν κοινά σημεία μεταξύ των κρατών-μελών στις περιπτώσεις που συμβαίνει ο εκφοβισμός, καθώς και μεταξύ των θυμάτων και των θυτών. Μέσω έρευνας στο χώρο του bullying, οι συνεργαζόμενοι φορείς θέλουν να αξιολογήσουν τη γνωσιακή βάση ή βάση γνώσεων του ζητήματος του εκφοβισμού στις διάφορες περιπτώσεις και να ευαισθητοποιήσει τις ομάδες-στόχους: παιδιά, νέους, γονείς κι εκπαιδευτικούς. Συμπεριλαμβάνοντας μια δημόσια εκστρατεία, η τελευταία φάση του προγράμματος θα ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό όσον αφορά το συναισθηματικό, ψυχολογικό και φυσικό κόστος του bullying κι θα ενθαρρύνει την πολιτική μηδενικής ανοχής προς το κοινωνικό πρόβλημα.

Αν και πολλά κράτη-μέλη έχουν δημιουργήσει φόρουμ που ασχολούνται με το bullying, ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα εθνικό σημείο αναφοράς σε κάθε κράτος-μέλος, έναν ενιαίο χώρο για το bullying για το κοινό, για γονείς και καθηγητές, αλλά κυρίως για τα παιδιά. Έτσι, το πρόγραμμα θα δώσει στα παιδιά έναν ασφαλή χώρο μέσα στον οποίο μπορούν να μαθαίνουν για τον εκφοβισμό, να μιλούν εμπιστευτικά με ειδικούς για το ζήτημα, για το που λαμβάνει χώρα, πως να το αντιμετωπίσουν, και μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών να μαθαίνουν πως να προστατεύουν τον εαυτό τους από φαινόμενα εκφοβισμού (bullying).

Γενικός Στόχος

Ο στόχος του έργου συνίσταται στη δημιουργία μίας ενιαίας απάντησης στην καταγραφή και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού σε όλες του τις μορφές και μιας Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ενημέρωση παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών και κάθε ενδιαφερόμενου για το πρόβλημα. Τελικά το κοινό των 6 κρατών που συμμετέχουν θα γνωρίζει από πού μπορεί να λάβει πληροφόρηση για το σχολικό εκφοβισμό ενώ παράλληλα θα υπάρχει αξιόπιστη διαθέσιμη βοήθεια σε όλες τις γλώσσες των παραπάνω χωρών από τηλεφωνικές γραμμές ή μέσω Διαδικτύου.

Αναλυτικοί στόχοι

Ο Σχολικός Εκφοβισμός αν και παραδοσιακά θεωρείται σαν συμπεριφορά που συναντάται μεταξύ παιδιών και συνήθως στα σχολικά περιβάλλοντα παρουσιάζει πρόσφατα νέες μορφές όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός που λαμβάνει ολοένα και ευρύτερες διαστάσεις.

Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:

Τη διενέργεια έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα καλύπτει τις 6 χώρες του εταιρικού σχήματος. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας απευθύνεται σε 18.000 μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτυακού τόπου του έργου. Δημιουργία Διαδικτυακού τόπου που θα λειτουργήσει σαν Εθνικό Σημείο Αναφοράς για το πρόβλημα του Σχολικού Εκφοβισμού με αντικείμενο την ευρεία και σταθερή πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου και την παροχή άμεσης συμβουλευτικής βοήθειας σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς μέσω των εξειδικευμένων γραμμών βοήθειας και άλλων διαδραστικών τρόπων επικοινωνίας. Δημιουργία Διαδραστικού Εκπαιδευτικού Εργαλείου με στόχο την αναβάθμιση των διαδικασιών διαχείρισης του προβλήματος μέσα στο σχολικό περιβάλλον με την άμεση συμμετοχή των μαθητών Σχεδιασμός και υλοποίηση Ευρωπαϊκής Καμπάνιας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού. Στο πλαίσιο της καμπάνιας θα δημιουργηθεί πληροφοριακό υλικό, υλικό ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και θα πραγματοποιηθεί συντονισμένη ταυτόχρονη δράση και στις 6 χώρες του προγράμματος στην κατεύθυνση της θεσμοθέτησης της Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού. Το Εταιρικό Σχήμα H Ευρωπαϊκή Καμπάνια ενάντια στο Σχολικό Εκφοβισμό θα ενώσει 6 κράτη από όλη την Ευρώπη και θα δημιουργήσει ένα εθνικό σημείο αναφοράς για τον σχολικό εκφοβισμό σε κάθε χώρα που συμμετέχει για όλους όσοι είναι θύματα, θύτες ή με κάποιο τρόπο σχετίζονται με τον σχολικό εκφοβισμό. Μέλη του εταιρικού σχήματος του Έργου είναι οι ακόλουθοι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί: Ελλάδα: Το Xαμόγελο του Παιδιού – Συντονιστής Εταίρος Ιταλία: SOS Il Telefono Azzurro Βουλγαρία: Nadja Centre Foundation Εσθονία: Estonian Mental Health Society Λετονία: Children and Youth Trust Phone Λιθουανία: Child Line Lithuania Οι φορείς που συνθέτουν το εταιρικό σχήμα δραστηριοποιούνται στο τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού σε όλες τις πιθανές του μορφές και έχουν εργαστεί με σχολεία, γονείς και παιδιά στις χώρες τους. Το Χαμόγελο του Παιδιού, Συντονιστής εταίρος του έργου, λαμβάνει χιλιάδες κλήσεις κάθε χρόνο από παιδιά και γονείς για το πώς να διαχειριστούν το θέμα του σχολικού εκφοβισμού. Οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί του οργανισμού, στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, βρίσκονται σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα και συνομιλούν με γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές για τον σχολικό εκφοβισμό. Επίσης, έχουν κληθεί από την Μονάδα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας για να παρέχουν συμβουλευτική στήριξη σε παιδιά που είναι θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού και προσκαλούνται από τα μέσα ενημέρωσης για να παράσχουν πληροφορίες σχετικές με το σχολικό εκφοβισμό. Οι εθνικοί εταίροι του προγράμματος σε Βουλγαρία, Εσθονία, Ιταλία, Λετονία και Λιθουανία έχουν υλοποιήσει προγράμματα πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού στις χώρες τους και έχουν αναπτύξει ειδική τεχνογνωσία στο αντικείμενο. Όλοι οι εταίροι διατηρούν Γραμμές Βοήθειας για Παιδιά και παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν τον σχολικό εκφοβισμό. Όλοι οι εταίροι είναι μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Γραμμών Βοήθειας για το Παιδί (Child Helplines International-CHI) και έχουν συνεργαστεί σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Aπό τα μέσα της σχολικής χρονιάς 2013-14 έχει δημιουργηθεί Παρατηρητήριο για την Πρόληψη Σχολικής Βίας που με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης έχει προχωρήσει στην  επιμόρφωση εκπαιδευτικών που θα είναι υπεύθυνοι για κρούσματα βίας και σχολικού εκφοβισμού στις σχολικές μονάδες.Το κάθε σχολείο αποκτά ένα ηλεκτρονικό κωδικό και ο υπεύθυνος καθηγητής αναφέρει τα κρούσματα που προκύπτουν ή τις καλές πρακτικές που αναπτύσονται για την αποφυγή τους. Σε άμεση συνεργασία και με άλλους φορείς όπως το Χαμόγελο του Παιδιού και από τη στιγμή που κριθεί ως ανάγκη προτείνονται λύσεις και παρέχεται υποστήριξη στους μαθητές που έχουν πέσει θύματα.Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η λύση του προβλήματος αφορά πρωτίστως το ίδιο το σχολείο απαιτεί όμως ανάλογα πάντα με τη σοβαρότητα της τη συνεργασία και τον συντονισμό των αρμόδιων φορέων σε σύμπλευση και συνεργασία με τη σχολική μονάδα.

Σχολικός εκφοβισμός στην Δανία
31/03/2014

Πολιτικές αντιμετώπισης

Περισσότερα
Site Map
› Αρχική
› Προκηρύξεις
› Νέα
› Δράσεις
› Διακρίσεις
› Photo Album
› Videos
› Εκπαίδευση
› Πολιτισμός
› Εκδηλώσεις
› Σχολικός εκφοβισμός
› Ασφάλεια στο διαδίκτυο
› Αγωγή Υγείας Διατροφή
› Υλικό Μαθημάτων
› Χρήσιμα Links
› Πανελλαδικές Εξετάσεις
› Γωνιά του Μαθητή
› Ερευνητικές Εργασίες
› Εκπαιδευτικοί
› Site Map
› Επικοινωνία
Ανακοινώσεις
› Προκήρυξη για την εισαγωγή στην Αστυνομία
13/02/2024
› Προκήρυξη για την εισαγωγή στο Λιμενικό.
26/01/2024
› Στρατιωτικές Σχολές: Η Προκήρυξη για την εισαγωγή των υποψηφίων
21/01/2024
› Πρόγραμμα από 8 Ιανουαρίου
23/12/2023
Επικοινωνία
4ο Ενιαίο Λύκειο Βόλου
Διεύθυνση: Νεαπόλεως & Κοδριγκτώνoς
Νεάπολη Βόλου
Τηλ.: 2421085715
Fax: 2421085715
Email: info@4lykeiovolou.edu.gr
Social Media